Aktualności - Adwokat Ireneusz Mikucki

Szkoda całkowita W OC i AC

Szkoda całkowita to sytuacja wyjątkową, w której naprawa samochodu,  uszkodzonego na skutek zdarzenia komunikacyjnego, jest ekonomicznie nieopłacalna- a koszty naprawy pojazdu w chwili ustalania kwoty odszkodowania przekraczają wartość samochodu w dniu szkody. W istocie stwierdzenie szkody całkowitej oznacza, że Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy samochodu. Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie ustalone w oparciu o tzw. metodę …

Szkoda całkowita W OC i AC Czytaj więcej »

Czy koszty mycia i sprzątania powinny być uwzględniane w kalkulacji naprawy i czy podlegają rekompensacie?

Przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody kojarzy się przede wszystkim z oceną uszkodzeń, zamówieniem odpowiednich części, naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów. Jednakże do realizacji zasady pełnej kompensacji konieczne jest wykonanie wielu innych czynności, które są kwestionowane przez Ubezpieczycieli. Do takich czynności należą mycie i przygotowanie do wydania pojazdu. Czynności wykonywane są od wielu lat, natomiast …

Czy koszty mycia i sprzątania powinny być uwzględniane w kalkulacji naprawy i czy podlegają rekompensacie? Czytaj więcej »

Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w przypadku szkody częściowej.

Czy zastanawiasz się za co tak naprawdę odpowiada Ubezpieczyciel, jakie koszty naprawy po wypadku musi pokryć, czy musisz naprawiać samochód w najtańszym warsztacie na nieoryginalnych częściach i czy możesz wynająć samochód zastępczy? Odpowiem Ci na te pytania i nie będą to gołosłowne frazesy! Odpowiedzi mają swoje oparcie w orzecznictwie. Należy Ci się odszkodowanie w wysokości …

Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w przypadku szkody częściowej. Czytaj więcej »

Rekompensata za koszty odzyskania należności na gruncie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w art. 10 wprowadziła instrument walki mający na celu zniwelowanie skali zjawiska nieterminowości płatności należności pomiędzy przedsiębiorcami. Instrument ten zwany jest rekompensatą kosztów odzyskania należności. Sama instytucja rekompensaty nie jest nowa, lecz w dalszym ciągu niewielu przedsiębiorców o niej wie i wykorzystuje ją we wzajemnych transakcjach. Ustawa …

Rekompensata za koszty odzyskania należności na gruncie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Czytaj więcej »

Oczekiwanie na uchwałę TSUE w sprawie Frankowiczów. Czy żądanie przez banki opłaty za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytu przez sąd jest zasadne?

Coraz więcej osób występuje z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego. Banki, chcąc chronić swoje interesy, zaczęły występować z powództwem o zapłatę tj. o zasądzenie na ich rzecz opłaty za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału. Do tej pory, linia orzecznicza sądów w Polsce była jednolita, a takie powództwa podlegały oddaleniu. Dotychczas sądy w uzasadnieniach …

Oczekiwanie na uchwałę TSUE w sprawie Frankowiczów. Czy żądanie przez banki opłaty za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytu przez sąd jest zasadne? Czytaj więcej »

Wygrana kredytobiorców frankowych! Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska nieważna (wyrok nieprawomocny).

14 marca 2022 roku, Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej i zasądził płatność na rzecz kredytobiorców. To nasza pierwsza sprawa w przedmiocie kredytów frankowych. Pierwsza i ekspresowa. Rozprawa przed sądem trwałą zaledwie 40 minut! To głównie zasługa wiedzy i dobrego, merytorycznego przygotowania do zagadnienia kredytów konsumenckich przeznaczonych na cele mieszkaniowe, indeksowanych …

Wygrana kredytobiorców frankowych! Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska nieważna (wyrok nieprawomocny). Czytaj więcej »

Czy pokrzywdzonemu przysługuje zwrot faktycznie poniesionych wydatków w przypadku, gdy pokrzywdzony nie skorzystał z oferty najmu pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oferującemu mu bezpłatnie pojazd zastępczy według stawek niższych od stosowanych  przez wynajmującego?

Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie dla pokrzywdzonych, a także warsztatów naprawczych oferujących pokrzywdzonym samochody zastępcze. Ubezpieczyciele często nadużywają swojej silniejszej pozycji rynkowej, organizacyjnej i marketingowej, proponując pokrzywdzonym niekorzystne oferty najmu pojazdu zastępczego, często uzależniając koszt takiego najmu od skorzystania z oferty ubezpieczyciela. Dzieje się to najczęściej w ten sposób, że ubezpieczyciel proponuje, aby …

Czy pokrzywdzonemu przysługuje zwrot faktycznie poniesionych wydatków w przypadku, gdy pokrzywdzony nie skorzystał z oferty najmu pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oferującemu mu bezpłatnie pojazd zastępczy według stawek niższych od stosowanych  przez wynajmującego? Czytaj więcej »

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

Możliwość nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika została uregulowana w art. 787 kpc. Przepis art. 7761 kpc stanowi, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzonej przez niego …

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika Czytaj więcej »

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z ubezpieczenia OC obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej

18 sierpnia 2020 roku Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie wątpliwości i rozbieżności orzeczniczej w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem pojazdów wielofunkcyjnych np. koparek, spycharek, ciągników rolniczych z podpiętymi urządzeniami rolniczymi. Dnia 14 …

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z ubezpieczenia OC obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej Czytaj więcej »

Ugoda pozasądowa- jak to napisać?

Ugoda pozasądowa jest porozumieniem stron, które czynią względem siebie ustępstwa w zakresie istniejącego pomiędzy nimi stosunku prawnego, w celu aby: uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku, lub zapewnić wykonanie stosunku prawnego, lub uchylić spór istniejący pomiędzy stronami bądź spór mogący powstać na podstawie stosunku prawnego. (art. 917 kodeksu cywilnego) Co powinno się …

Ugoda pozasądowa- jak to napisać? Czytaj więcej »