Aktualności - Adwokat Ireneusz Mikucki

Ugoda pozasądowa- jak to napisać?

Ugoda pozasądowa jest porozumieniem stron, które czynią względem siebie ustępstwa w zakresie istniejącego pomiędzy nimi stosunku prawnego, w celu aby: uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku, lub zapewnić wykonanie stosunku prawnego, lub uchylić spór istniejący pomiędzy stronami bądź spór mogący powstać na podstawie stosunku prawnego. (art. 917 kodeksu cywilnego) Co powinno się …

Ugoda pozasądowa- jak to napisać? Czytaj więcej »

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny umożliwia odbycie kary pozbawienia wolności na wolności, poza zakładem karnym. „Wolność” jest w odpowiedni sposób ograniczona, jednakże skazany nie jest wyeliminowany ze społeczeństwa i może kontynuować swoje dotychczasowe życie. Skazany może pracować zarobkowo, prowadzić gospodarstwo rolne, opiekować się swoimi dziećmi dbać o zdrowie i sprawność fizyczną, oddać się kultowi religijnemu. Skazany nie zostaje …

Dozór elektroniczny Czytaj więcej »

Czy w przypadku śmierci pracownika, świadectwo pracy przekazywane jest rodzinie zmarłego?

Nie. W przypadku śmierci pracownika, pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia świadectwa pracy i włączenia ich do akt osobowych zmarłego pracownika. Świadectwo pracy jest wydawane na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturze i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku braku takich osób, świadectwo może …

Czy w przypadku śmierci pracownika, świadectwo pracy przekazywane jest rodzinie zmarłego? Czytaj więcej »

Odprawa pośmiertna- komu i w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy- odprawa pośmiertna jest wypłacana wówczas, gdy pracownik zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub po jego zakończeniu ( gdy śmierć nastąpiła w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy w skutek choroby). Odprawa jest wypłacana rodzinie zmarłego pracownika. Prawo do odprawy pośmiertnej przysługuje bez względu na to, jaka …

Odprawa pośmiertna- komu i w jakiej wysokości? Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to pojęcie o którym słyszał już prawie każdy. Upadłość osoby fizycznej naprzestrzeniu kilku ostatnich lat zyskała na popularności. Wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ustalenie przyczyny powstania stanu niewypłacalności oraz rzetelna współpraca z syndykiem, dawała dużą szansę na oddłużenie i rozpoczęcie nowego życia. Zaczynając od początku, upadłość konsumencka nazywana jest potocznie oddłużeniem. W uproszczeniu, …

Upadłość konsumencka Czytaj więcej »