Czy koszty mycia i sprzątania powinny być uwzględniane w kalkulacji naprawy i czy podlegają rekompensacie? - Adwokat Ireneusz Mikucki

Czy koszty mycia i sprzątania powinny być uwzględniane w kalkulacji naprawy i czy podlegają rekompensacie?

Przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody kojarzy się przede wszystkim z oceną uszkodzeń, zamówieniem odpowiednich części, naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów. Jednakże do realizacji zasady pełnej kompensacji konieczne jest wykonanie wielu innych czynności, które są kwestionowane przez Ubezpieczycieli.

Do takich czynności należą mycie i przygotowanie do wydania pojazdu. Czynności wykonywane są od wielu lat, natomiast nie były one szczegółowo określone w kalkulacjach naprawy. Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna  (dalej jako OMRT) w rekomendacji nr 3 z dnia 12 czerwca 2018 roku uznała za zasadne uwzględnianie kosztów związanych z myciem naprawianych samochodów w kosztorysach naprawy, tworząc instrukcję techniczną wdrożenia rekomendacji oraz narzucając jednostki czasowe tych czynności .

Podczas naprawy, samochód nie jest myty ze względów estetycznych. Jak wynika z rekomendacji,  opinii biegłych sądowych z zakresu techniki samochodowej umycie pojazdu jest niezbędne do prawidłowego ustalenia zakresu uszkodzeń. Wszelkie zabrudzenia znajdujące się na powierzchni auta mogą przykryć uszkodzony element i skutkować tym, że szkoda nie zostanie naprawiona w całości. Analogicznie, po wykonaniu naprawy nie byłoby możliwości oceny jakości wykonanej usługi, sprawdzenie czy zostały usunięte wszelkie uszkodzenia i czy faktycznie pojazd został przywrócony do stanu sprzed szkody.

Nadto, pojazd musi być umyty przed lakierowaniem, bowiem tylko gdy samochód jest czysty, możliwe jest dokładne pokrycie powierzchni karoserii lakierem.

Jak zostało wskazane w rekomendacji OMRT, praca przy brudnym nadwoziu narusza warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Samochód przywożony po zdarzeniu drogowym nie jest sterylnie czysty. Auto jeździ po różnej powierzchni – po piachu, żwirze, błocie, śniegu, błocie pośniegowym. Te wszystkie zabrudzenia osypują się na terenie zakładu naprawczego i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników.

Nadto profesjonalne zakłady naprawcze nie mogą sobie pozwolić na oddanie klientom zanieczyszczonych pojazdów w pyle, kurzu, zabrudzeniach z past polerskich oraz innych środków wykorzystywanych przy naprawie. Naruszałoby w stopniu znacznym renomę takiego warsztatu i rujnowałby opinię o nim.

Podsumowując, czynności mycia i przygotowania do wydania pojazdu są wykonywane przy każdej naprawie pojazdu i stanowią jej integralną część. Są to czynności niezbędnie konieczne i powinny być uwzględniane w sporządzanych przez warsztaty naprawcze kalkulacjach naprawy, a finalnie rekompensowane przez Ubezpieczyciela.