Odmowa przyjęcia na pokład i co dalej? - Adwokat Ireneusz Mikucki

Odmowa przyjęcia na pokład i co dalej?

Czasami zdarza się, że przewodnik lotniczy musi ograniczyć liczbę osób przyjętych na pokład. Jest to spowodowane różnymi okolicznościami, często taktyką marketingową linii lotniczych. Próżno bowiem oczekiwać, czy wszyscy pasażerowie, którzy wykupili lot się na niego stawią. Zdarza się więc, że linie lotnicze wyprzedają więcej miejsc, patrząc na swój zysk.

Co zrobić, jeżeli przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład części pasażerów z powodu nadkompletu pasażerów (tzw. overbooking )?

Kwestię ta reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wskazane wyżej Rozporządzenie uchyliło rozporządzenie (EWG) nr 295/19.

Po pierwsze, w takiej sytuacji przewoźnik lotniczy wzywa ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji. W zamian oferuje inne korzyści, które uzgadniane są z pasażerem rezygnującym z lotu. Po za wspomnianą korzyścią, pasażer rezygnujący z lotu ma prawo wyboru pomiędzy:

 • zwrotem  w terminie 7 dni kosztów zakupionego biletu, za część lub części nieodbytej podróży oraz za części odbytej podróży ( o ile lot nie służy dłużej jakimkolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera),
 • lotem powrotnym, do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie,
 • zmianą planu podróży do miejsca docelowego, na porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie,
 • zmianą planu podróży do miejsca docelowego, na porównywalnych warunkach, w terminie dogodnym dla pasażera i w zależności od dostępnych miejsc,

Dodatkowo, jeżeli miejsce docelowej podróży (miasto/ region) ma kilka lotnisk obsługujących danego przewoźnika, a przewoźnik zaoferuje lot do innego miejsca niż została poczyniona rezerwacja, wówczas przewoźnik ma obowiązek pokryć koszty transportu pasażera z tego innego lotniska na lotnisko, na które pierwotnie została poczyniona rezerwacja.

Natomiast, jeżeli liczba ochotników rezygnujących z lotu jest zbyt mała, wówczas przewoźnik lotniczy wbrew woli pasażerów, może odmówić przyjęcia na pokład. W takiej sytuacji linie lotnicze nie oferują żadnych korzyści, indywidualnie uzgadnianych z pasażerem. Pasażerom takim, należne jest odszkodowanie.

Jakie warunki należy spełnić żeby uzyskać odszkodowanie?

Po pierwsze, rozporządzenie WE 261/2004 ma zastosowanie, w stosunku do:

 • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej,
 • do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądującym na lotnisku państwa będącego członkiem Unii Europejskiej,

Po drugie, nie może upłynąć termin przedawnienia roszczenia.

Rozporządzenie nie przewiduje jednolitego terminu przedawnienia.  W przypadku odszkodowania stosuje się termin przewidziany w danym Państwie Członkowskim. W Polsce jest to zaledwie rok od daty odmowy przyjęcia.

Ile wynosi odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania ustalone jest ryczałtowo. Wysokość rekompensaty uzależniona jest od długości lotu wyrażonych w kilometrach.

Pasażerowi otrzymają odszkodowanie w wysokości:

 • 250 EUR- w przypadku lotu do 1 500 km,
 • 400 EUR- w przypadku lotu o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,
 • 600EUR- dla lotów o długości powyżej 3 500 kilometrów.

Ponadto, pasażer ma prawo wyboru pomiędzy (artykuł 8 rozporządzenia):

 • zwrotem w terminie 7 dni kosztów zakupionego biletu, za część lub części nieodbytej podróży oraz za części odbytej podróży ( jeżeli lot nie służy dłużej jakimkolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera),
 • lotem powrotnym, do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie,
 • zmianą planu podróży do miejsca docelowego, na porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie,
 • zmianą planu podróży do miejsca docelowego, na porównywalnych warunkach, w terminie dogodnym dla pasażera i w zależności od dostępnych miejsc,

Przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do zapewnienia (bezpłatnie) pasażerowi:

 • posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,
 • zakwaterowania w hotelu (jeżeli występuje konieczność pobytu chociaż 1 nocy, zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera)
 • dwóch rozmowy telefoniczne ( bezpłatnie),
 • dwóch przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Kiedy nie możesz liczyć na odszkodowanie?

Nie możesz oczekiwać odszkodowania, jeżeli odmowa przyjęcia na pokład samolotu podyktowana jest innymi czynnikami, nie leżącymi w zakresie odpowiedzialności linii lotniczych np. nie masz kompletu potrzebnych dokumentów, spóźniłeś się na odprawę. Ponadto, upłynął roczny  termin przedawnienia, bądź przewoźnik zaoferował Ci alternatywną korzyść np. voucher- a pasażer wyraził na to zgodę.

Pamiętaj jednak, o obowiązkach przewoźnika lotniczego, przewidzianych w artykule 8 rozporządzenia (pisaliśmy o tym wyżej). To, że przewoźnik proponuje Ci np. lot alternatywny, nie zwalnia go z obowiązku wypłaty odszkodowania!

Jeżeli lot opóźnił się, został odwołany bądź odmówiono Ci wejścia na pokład, napisz do nas.

Wszelkie zamieszczone na stronie Kancelarii treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej. Ponadto informujemy, że treści te mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia oraz mogą zawierać stanowiska nie  podzielane przez sądy, organy  administracji publicznej lub inne instytucje, bądź też mogły stać się nieaktualne z powodu zmiany prawa lub  linii orzecznictwa. Kancelaria oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody  powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na stronie Kancelarii  publikacji.