Wygrana kredytobiorców frankowych! Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska nieważna (wyrok nieprawomocny). - Adwokat Ireneusz Mikucki

Wygrana kredytobiorców frankowych! Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska nieważna (wyrok nieprawomocny).

14 marca 2022 roku, Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej i zasądził płatność na rzecz kredytobiorców.

To nasza pierwsza sprawa w przedmiocie kredytów frankowych. Pierwsza i ekspresowa. Rozprawa przed sądem trwałą zaledwie 40 minut! To głównie zasługa wiedzy i dobrego, merytorycznego przygotowania do zagadnienia kredytów konsumenckich przeznaczonych na cele mieszkaniowe, indeksowanych lub denominowanych we franku szwajcarskim oraz doskonale przygotowanego i merytorycznego sędziego orzekającego w niniejszej sprawie.

Wszystkich szukających pomocy, zapraszam do kontaktu.