Ireneusz Mikucki, Autor w serwisie Adwokat Ireneusz Mikucki

Ireneusz Mikucki

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚC POSTĘPOWANIA

Możliwość wniesienia skargi na przewlekłość postępowania opiera się na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tj. Dz. U. 2018 poz. 75). Każda strona uczestnicząca w postępowaniu przed organami państwa ma […]

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚC POSTĘPOWANIA Read More »

Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane wykroczenia. Mimo tego, że postępowanie mandatowe nie jest niczym nowym to znaczny wzrost wysokości grzywien przyczynił się do pojawienia się wątpliwości odnośnie tego kto i kiedy może taki mandat nałożyć oraz co można zrobić, jeżeli nie

Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia Read More »

VAT w odszkodowaniu dla leasingobiorcy

Kwestia VAT-u wciąż budzi żywe emocje. Leasingobiorcy nieustannie borykają się z problemem wypłaty odszkodowania w kwocie netto ( bez uwzględnienia podatku VAT), gdy przedmiotem szkody jest auto leasingowe. Znaczna część Ubezpieczycieli nie chce zaakceptować i postępować zgodnie  z aktualną praktyką i linią orzeczniczą. Bacząc na swój zysk, mają nadzieje że poszkodowany leasingobiorca nie wystąpi z

VAT w odszkodowaniu dla leasingobiorcy Read More »

Odmowa przyjęcia na pokład i co dalej?

Czasami zdarza się, że przewodnik lotniczy musi ograniczyć liczbę osób przyjętych na pokład. Jest to spowodowane różnymi okolicznościami, często taktyką marketingową linii lotniczych. Próżno bowiem oczekiwać, czy wszyscy pasażerowie, którzy wykupili lot się na niego stawią. Zdarza się więc, że linie lotnicze wyprzedają więcej miejsc, patrząc na swój zysk. Co zrobić, jeżeli przewoźnik lotniczy ma

Odmowa przyjęcia na pokład i co dalej? Read More »

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Rozpoczęły się wakacje, a zatem nadszedł czas na zasłużony i długo wyczekiwany odpoczynek. Wiele osób zdecyduje się na podróż samolotem. Czy podróżny ma jakieś prawa w związku z opóźnionym bądź odwołanym rejsem powietrznym? Podstawa prawna odpowiedzialności. Odpowiedzialność linii lotniczych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot Read More »

Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów!

28 kwietnia 2022 roku (sygn. akt III CZP 40/22), Sąd Najwyższy wydał kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla frankowiczów. W swoim orzeczeniu uznał mechanizm wyliczenia rat oraz wysokość zobowiązania w kredytach frankowych za sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego. Sąd Najwyższy po raz kolejny bierze stronę konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty frankowe. To orzeczenie jest niezmiernie ważne

Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów! Read More »

Szkoda całkowita W OC i AC

Szkoda całkowita to sytuacja wyjątkową, w której naprawa samochodu,  uszkodzonego na skutek zdarzenia komunikacyjnego, jest ekonomicznie nieopłacalna- a koszty naprawy pojazdu w chwili ustalania kwoty odszkodowania przekraczają wartość samochodu w dniu szkody. W istocie stwierdzenie szkody całkowitej oznacza, że Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy samochodu. Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie ustalone w oparciu o tzw. metodę

Szkoda całkowita W OC i AC Read More »

Czy koszty mycia i sprzątania powinny być uwzględniane w kalkulacji naprawy i czy podlegają rekompensacie?

Przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody kojarzy się przede wszystkim z oceną uszkodzeń, zamówieniem odpowiednich części, naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów. Jednakże do realizacji zasady pełnej kompensacji konieczne jest wykonanie wielu innych czynności, które są kwestionowane przez Ubezpieczycieli. Do takich czynności należą mycie i przygotowanie do wydania pojazdu. Czynności wykonywane są od wielu lat, natomiast

Czy koszty mycia i sprzątania powinny być uwzględniane w kalkulacji naprawy i czy podlegają rekompensacie? Read More »

Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w przypadku szkody częściowej.

Czy zastanawiasz się za co tak naprawdę odpowiada Ubezpieczyciel, jakie koszty naprawy po wypadku musi pokryć, czy musisz naprawiać samochód w najtańszym warsztacie na nieoryginalnych częściach i czy możesz wynająć samochód zastępczy? Odpowiem Ci na te pytania i nie będą to gołosłowne frazesy! Odpowiedzi mają swoje oparcie w orzecznictwie. Należy Ci się odszkodowanie w wysokości

Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w przypadku szkody częściowej. Read More »

Rekompensata za koszty odzyskania należności na gruncie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w art. 10 wprowadziła instrument walki mający na celu zniwelowanie skali zjawiska nieterminowości płatności należności pomiędzy przedsiębiorcami. Instrument ten zwany jest rekompensatą kosztów odzyskania należności. Sama instytucja rekompensaty nie jest nowa, lecz w dalszym ciągu niewielu przedsiębiorców o niej wie i wykorzystuje ją we wzajemnych transakcjach. Ustawa

Rekompensata za koszty odzyskania należności na gruncie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Read More »