Preloader

O firmie

Wykształcenie

Prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1992 r.


Audytor wewnętrzny - zaświadczenie Ministra Finansów nr:310/04

Izba Adwokacka

Członek Izby Adwokackiej w Białymstoku - nr wpisu 476

Doświadczenie

Kancelaria istnieje od 2006 r.

Usługi

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i innych podmiotów
w następujących dziedzinach prawa:

Team Member

♦ obrona w postępowaniu karnym (np. wypadki drogowe) i w sprawach o wykroczenia
♦ reprezentacja w postępowaniu karnym w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (np. wypadki drogowe)
♦ obrona w postępowaniu karnym skarbowym
♦ reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny)

Team Member

♦ odszkodowanie i zadośćuczynienie
♦ sprawy o zapłatę
♦ sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku)
♦ służebność przesyłu
♦ roboty budowlane
♦ umowy o dzieło
♦ sprawy z innych umów np: pożyczki, najmu, zlecenia
♦ pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym
♦ rękojmia

Team Member

♦ rozwód
♦ alimenty (podwyższenie, obniżenie, ustanie obowiązku)
♦ podział majątku wspólnego
♦ władza rodzicielska
♦ sprawy o kontakty (ustalenie kontaktów, zmiana kontaktów)

Team Member

♦ windykacja należności (możliwość rozliczenia po zakończeniu postępowania egzekucyjnego)
♦ roboty budowlane
♦ umowy o dzieło
♦ umowy, porady, konsultacje, obsługa podmiotów
♦ zakładanie, przekształcanie, likwidacja spółek
♦ rejestracja podmiotów w KRS
♦ pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjmym

Team Member

♦ odwołania od wypowiedzeń, odszkodowanie
♦ przywrócenie do pracy
♦ zaległe wynagrodzenie
♦ odwołania od decyzji ZUS i KRUS
♦ wypadki przy pracy
♦ renty, emerytury

Team Member

♦ odwołania od decyzji
♦ zażalenia na postanowienia
♦ skargi do WSA, skarga skarga kasacyjna do NSA
♦ kontrola podatkowa i skarbowa
♦ odwołania od decyzji podatkowych

Referencje

Referencje udzielone Kancelarii:

Rektor PB

rekomendacja

Radio Akadera

rekomendacja

Kancelaria Prawno-Finansowa Consolator

rekomendacja

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Komserwis

rekomendacja

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

tel./fax: 085 742 92 79

kom. 698 085 271

e-mail: adw.mikucki@gmail.com